Home Sport RASPORED OKRUZNE LIGE 2009/10
RASPORED OKRUZNE LIGE 2009/10 Štampa El. pošta
Napisao Predrag   
nedelja, 30 avgust 2009 02:28

Raspored Okruzne lige  za sezonu 2009/10

1.KOLO

"Levac" Rekovac - "Istok 63" Plana                         3 - 1     6 - 2

"Sloga" D. Vidovo - "Napredak" Drenovac                3 - 1     2 - 3

"Lugomir" Rakitovo - "Rembas" Resavica                  0 - 3     1 - 3

"Kupinovac" Kupinovac - "Buducnost" Miliva              3 - 0     0 - 4

"NAPREDAK"ZLATOVO - "Morava" Ribare                 0 - 0      0 - 3

"Vinogradar" Crkvenac - "Jedinstvo" Mijatovac          3 - 2      3 - 1

"Batinac" Batinac - "Kusiljevo" Kusiljevo                   1 - 1       0 - 3

"Rudar" Plazane - "Mladost" Koncarevo                    1 - 2      1 - 2

2.KOLO

"Istok 63 " Plana - "Mladost" Koncarevo                   0 - 0      0 - 2   

"Kusiljevo" Kusiljevo - "Rudar" Plazane                      2 - 0      1 - 2

"Jedinstvo" Mijatovac - "Batinac" Batinac                  0 - 2      0 - 2

"Morava" Ribare - "Vinogradar"Crkvenac                   2 - 0       1 - 2

"Buducnost" Miliva - "NAPREDAK"ZLATOVO              3 - 0       3 - 1

"Rembas" Resavica - "kupinovac" Kupinovac              4 - 0       0 - 4

"Napredak" Drenovac - "Lugomir" Rakitovo               4 - 0       2 - 2

"Levac" Rekovac - "Sloga" D. Vidovo                        2 - 1       0 - 2

3.KOLO

"Sloga" Donje Vidovo - "Istok 63" Plana                   3 - 2        4 - 5

"Lugomir" Rakitovo - "Levac" Rekovac                      1 - 0        0 - 1

"Kupinovac"Kupinovac -"Napredak" Drenovac            1 - 2        2 - 5

"NAPREDAK"ZLATOVO -"Rembas"Resavica                1 - 4        1 - 2

"Vinogradar"Crkvenac -"Buducnost" Miliva                  0 - 2        0 - 2

"Batinac"Batinac -"Morava" Ribare                             1 - 1        1 - 2

"Rudar" Plazane - "Jedinstvo" Mijatovac                     2 - 4         0 - 2

"Mladost" Koncarevo - "Kusiljevo"Kusiljevo                  1 - 1        1 - 3

 
4.KOLO

"Istok 63" Plana - "Kusiljevo" Kusiljevo                       1 - 0        0 - 0

"Jedinstvo" Mijatovac - "Mladost" Koncarevo               0 - 1        1 - 3

"Morava" Ribare - "Rudar" Plazane                             1 - 0         0 - 2

"Buducnost" Miliva - "Batinac" Batinac                       1 - 0          4 - 1

"Rembas" Resavica - "Vinogradar" Crkvenac               1 - 0          0 - 1

"Napredak" Drenovac - "NAPREDAK" ZLATOVO          1 - 0         0 - 1

"Levac" Rekovac - "Kupinovac" Kupinovac                  1 - 1         0 - 1

"Sloga" D. Vidovo - "Lugomir" Rakitovo                      1 - 1         0 - 2

NAPOMENA: u cetvrtom kolu broj golova nije tecan smo je
tacno kako je ko igrao

5.KOLO

"Lugomir"Rakitovo - "Istok 63" Plana                          1- 2        2 - 4 

"Kupinovac" Kupinovac - "Sloga" D.Vidovo                  4 - 2        0 - 2

"NAPREDAK" ZLATOVO - "Levac" Rekovac                  2 - 1        1 - 1

"Vinogradar" Crkvenac - "Napredak" Drenovac              1 - 1        0 - 2

"Batinac" Batinac - "Rembas" Resavica                         0 - 4         1 - 7

"Rudar" Plazane - "Buducnost" Miliva                            0 - 5         0 - 7

"Mladost" Koncarevo "Morava" Ribare                           1 - 0        0 - 1

"Kusiljevo" Kusiljevo - "Jedinstvo" Mijatovac                   2 - 1         1 - 3

6.KOLO

"Istok 63" Plana  -"Jedinstvo" Mijatovac                         1 - 1        2 - 4

"Morava" Ribare - "Kusiljevo" Kusiljevo                            4 - 2         0 - 1

"Buducnost" Miliva - "Mladost" Koncarevo                        2 - 1         1 - 2

"Rembas" Resavica - "Rudar" Plazane                              4 - 0          1 - 0

"Napredak" Drenovac - "Batinac" Batinac                         3 - 2          2 - 3

"Levac" Rekovac - "Vinogradar" Crkvenac                         1 - 1         1 - 2

"Sloga" D.Vidovo - "NAPREDAK" ZLATOVO                      1 - 2          0 - 3

"Lugomir" Rakitovo - "Kupinovac" Kupinovac                     2 - 0         1 - 4

7. KOLO

"Kupinovac" Kupinovac - "Istok 63" Plana                        0 - 1        1 - 0

"NAPREDAK" ZLATOVO - "Lugomir" Rakitovo                   1 - 1         1 - 2

"Vinogradar" Crkvenac - "Sloga" D.Vidovo                        8 - 1         2 - 1

"Batinac" Batinac - "Levac" Rekovac                                4 - 1         1 - 2

"Rudar" Plazane - "Napredak" Drenovac                           1 - 1         0 - 5

"Mladost" Koncarevo - "Rembas" Resavica                        2 - 1         0 - 1

"Kusiljevo" Kusiljevo - "Buducnost" Miliva                          3 - 1         1 - 4

"Jedinstvo" Mijatovac - "Morava" Ribare                           4 - 3          0 - 1

8.KOLO

"Istok 63" Plana - "Morava" Ribare                                  3 - 1        0 - 5

"Buducnost" Miliva - "Jedinstvo" Mijatovac                       4 - 2         0 - 2

"Rembas" Resavica - "Kusiljevo" Kusiljevo                         3 - 0         3 - 2

"Napredak" Drenovac - "Mladost" Koncarevo                    1 - 0         1 - 2

"Levac" Rekovac - "Rudar" Plazane                                 1 - 0         0 - 0

"Sloga" D.VIdovo - "Batinac" Batinac                              3 - 2         2 - 0

"Lugomir" Rakitovo - "Vinogradar" Crkvenac                     2 - 0         1 - 0

"Kupinovac" Kupinovac - "NAPREDAK" ZLATOVO              4 - 2         1 - 4

 
9.KOLO

"NAPREDAK" ZLATOVO -"Istok 63" Plana                       3 - 1       2 - 4

"Vinogradar" Crkvenac - "Kupinovac" Kupinovac               3 - 1      1 - 2       

"Batinac" Batinac - "Lugomir" Rakitovo                            1 - 1      0 - 3

"Rudar" Plazane - "Sloga" D.Vidovo                                1 - 0      0 - 11  

"Mladost" Koncarevo - "Levac" Rekovac                          4 - 0      0 - 5

"Kusiljevo" Kusiljevo - "Napredak" Drenovac                      3 - 1     1 - 5

"Jedinstvo" Mijatovac - "Rembas" Resavica                        1 - 0     0 - 6

"Morava" Ribare - "Buducnost" Miliva                                2 - 1     0 - 5


10.KOLO

"Istok 63" Plana - "Buducnost" Miliva                               1 - 0    1 - 4

"Rembas"Resavica - "Morava" Ribare                                3 - 2     0 - 2

"Napredak" Drenovac - "Jedinstvo" Mijatovac                    1 - 1     0 - 1

"Levac" Rekovac - "Kusiljevo" Kusiljevo                             1 - 1     1 - 6

"Sloga" D.Vidovo - "Mladost" Koncarevo                           1 - 2     4 - 3

"Lugomir" Rakitovo - "Rudar" Plazane                               3 - 2     2 - 0

"Kupinovac" Kupinovac - "Batinac" Batinac                        0 - 0      1 - 5

"NAPREDAK" ZLATOVO - "Vinogradar" Crkvenac                3 - 1      5 - 0


11.KOLO

"Vinogradar" Crkvenac - "Istok 63" Plana                         3 - 3      1 - 2

"Batinac " Batinac - "NAPREDAK" ZLATOVO                     2 - 4       4 - 3

"Rudar " Plazane -"Kupinovac" Kupinovac                         0 - 3       1 - 6

"Mladost" Koncarevo - "Lugomir" Rakitovo                        1 - 1       2 - 2

"Kusiljevo" Kusiljevo - "Sloga" D.Vidovo                            3 - 1       0 - 4

"Jedinstvo" Mijatovac - "Levac" Rekovac                           2 - 0       1 - 2

"Morava" Ribare - "Napredak" Drenovac                            0 - 1       2 - 1

"Buducnost" Miliva - "Rembas" Resavica                            1 - 1      1 - 1      


12.KOLO

"Istok 63" Plana -"Rembas" Resavica                                0 - 4     2 - 2

"Napredak" Drenovac - "Buducnost" Miliva                         2 - 1    1 - 4

"Levac" Rekovac -"Morava" Ribare                                    2 - 1     0 - 3

"Sloga" D.Vidovo -"Jedinstvo" Mijatovac                            1 - 0     0 - 1

"Lugomir" Rakitovo -"Kusiljevo" Kusiljevo                            2 - 3    1 - 5

"Kupinovac" Kupinovac -"Mladost" Koncarevo                      5 - 1    1 - 4

"NAPREDAK" ZLATOVO -"Rudar" Plazane                            4 - 2   7 - 2

"Vinogradar" Crkvenac -"Batinac" Batinac                            1 - 1    1 - 1


13.kolo

"Batinac" Batinac -"Istok 63" Plana                                    1 - 0   1 - 6

"Rudar" Plazane -"Vinogradar" Crkvenac                              0 - 1   1 - 4

"Mladost" Koncarevo -"NAPREDAK" ZLATOVO                     2 - 0    2 - 1

"Kusiljevo" Kusiljevo -"Kupinovac" Kupinovac                        5 - 0    1 - 1

"Jedinstvo" Mijatovac -"Lugomir" Rakitovo                           5 - 3    1 - 1

"Morava" Ribare -"Sloga" D.Vidovo                                      8 -2     1 - 4

"Buducnost" Miliva -"Levac" Rekovac                                   1 - 0    ------

"Rembas" Resavica -"Napredak" Drenovac                             2 - 2    0 - 4

14.KOLO

"Istok 63" Plana-"Napredak" Drenovac                                0 - 0    1 - 1

"Levac" Rekovac -"Rembas" Resavica                                   1 - 1   0 - 2   

"Sloga" D.Vidovo -"Buducnost" Miliva                                   0 - 0    1 - 3

"Lugomir" Rakitovo -"Morava" Ribare                                    2 - 0    1 - 3

"Kupinovac" Kupinovac -"Jedinstvo" Mijatovac                       1 - 0     0 - 3

"NAPREDAK" ZLATOVO -"Kusiljevo" Kusiljevo                         4 - 2   3 - 6

"Vinogradar" Crkvenac -"Mladost" Koncarevo                          3 - 0   1 - 1

"Batinac" Batinac -"Rudar" PLazane                                       2 - 1    1 - 1

15.KOLO

"Rudar" Plazane -"Istok 63" Plana                                         4 - 1

"Mladost" Koncarevo -"Batinac" Batinac                                  3 - 1

"Kusiljevo" Kusiljevo -"Vinogradar" Crkvenac                             1 - 0

"Jedinstvo" Mijatovac -"NAPREDAK" ZLATOVO                         2 - 3

"Morava" Ribare -"Kupinovac" Kupinovac                                  0 - 1

"Buducnost" Miliva -"Lugomir" Rakitovo                                    0 - 0

"Rembas" Resavica -"Sloga" D.Vidovo                                       2 - 1

"Napredak" Drenovac -"Levac" Rekovac                                    2 - 0
TABELA                                           broj bodova

1."Rembas" Resavica                                   62

2."Buducnost" Miliva                                    55

3. "Mladost" Koncarevo                               50

4."Napredak" Drenovac                               49

5."Kusiljevo" Kusiljevo                                  47

6."NAPREDAK" ZLATOVO                            42

7."Kupinovac"Kupinovac                              42

8."Morava" Ribare                                      41  

9.Jedinstvo" Mijatovac                               39

10."Lugomir" Rakitovo                                38

11."Vinogradar" Crkvenac                              38

12."Istok 63" Plana                                     37

13."Levac" Rekovac                                    36

14."Sloga" D.Vidovo                                    35

15."Batinac" Batinac                                    33

16."Rudar" Plazane                                      15                                    

 

Ko je online

Imamo 252 gostiju na mreži